მთავარი გავუფრთხილდეთ ბუნებას!
გავუფრთხილდეთ ბუნებას!
12/07/2018

გავუფრთხილდეთ ბუნებას!

პსპ დაზღვევამ 2017 წლის განმავლობაში, მხოლოდ მიმართვებზე 80 000-ზე მეტი ფურცელი გამოიყენა.

ამიტომ, გარემოს დაცვის მიზნით, პსპ დაზღვევამ ONLINE სერვისი 9 კლინიკაში დანერგა.

ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი შვილების ჯანმრთელ მომავალზე!

ოჯახის ექიმთან ვიზიტის საფუძველზე, გეგმიურ ამბულატორიულ სერვისებზე მიიღეთ მომსახურება მიმართვის წარდგენის გარეშე.

ოჯახის ექიმის მიერ ელექტრონულად დაფიქსირებული მიმართვის გამოყენება, მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძველზე შეგიძლიათ.