მთავარი მისია და ხედვა
ხედვა
პსპ დაზღვევა არის მზარდი, განვითარებაზე და ინოვაციებზე ორიენტირებული სადაზღვევო კომპანია.
მისია
ხელმისაწვდომი, დივერსიფიცირებული და საჭიროებაზე ორიენტირებული სადაზღვევო პროდუქტების მიწოდება.
ღირებულებები
ხარისხი, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა, სოციალური პასუხისმგებლობა, კეთილსინდისიერება.