მთავარი აუდიტორული დასკვნები
აუდიტორული დასკვნები
2022 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2022 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2021 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2021 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2020 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2020 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2018 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2018 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2017 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2017 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2016 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2016 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2015 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2015 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2014 წელი აუდიტორული დასკვნა
2013 წელი აუდიტორული დასკვნა
2012 წელი აუდიტორული დასკვნა
2011 წელი აუდიტორული დასკვნა
2010 წელი აუდიტორული დასკვნა