გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია?
დაგვიტოვეთ ნომერი
დაგვიტოვეთ ნომერი
მთავარი მარტივი ავტოდაზღვევა
მარტივი ავტოდაზღვევა
მარტივია - თვეში 54 ლარად, 10 000 ლარიანი ლიმიტის ფარგლებში ყველა რისკისგან დაცვა.
გსურთ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია?
დაგვიტოვეთ ნომერი
რას ვაზღვევთ?
ავტო კასკო
ავტომობილის ძარის დაზღვევა
TPL - მესამე პირის პასუხისმგებლობა
სხვისი კუთვნილი ავტომობილის დაზიანების შემთხვევაში, დაზარალებული მხარის ავტომობილის შეკეთების ხარჯებს ჩვენ ავანაზღაურებთ.
MA
მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა
რა ლიმიტის ფარგლებში ვაზღვევთ?
ისარგებლებთ   10 000   ლარიანი ლიმიტით
რა ღირებულების ავტომობილებს ვაზღვევთ?
მარტივი ავტოდაზღვევით ვაზღვევთ 10 000 $ - მდე ღირებულების ავტომობილებს, დანარჩენ შემთხვევაში ვაზღვევთ სტანდარტული პაკეტით.
რა დამჭირდება პოლისის შესაძენად?
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
მართვის დამადასტურებელი მოწმობა
ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი
რა რისკებს ვფარავთ?
ავტო-საგზაო შემთხვევა მიუხედავად ბრალეულობისა
ქურდობა, ძარცვა-ყაჩაღობა
ხანძარი - აფეთქება
საგნების ცვენა
ვანდალიზმი
სტიქიური მოვლენები (მიწისძვრისა და სეტყვის ჩათვლით)
მინების/სარკეების ცალკეული დაზიანება
რამდენია ფრანშიზა?

(თანხის ის მინიმალური ოდენობა, რომლის ზევითაც ზარალი ანაზღაურდება).

მარტივი ავტოდაზღვევის პაკეტი სრულ რისკებს ფარავს 10 % ფრანშიზის გათვალისწინებით, ეს იმას ნიშნავს,რომ აგინაზღაურდებათ ზარალის 90 %.