მთავარი ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება
ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება
2024 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2023 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2023 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2023 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2023 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2022 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2022 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2022 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2022 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2021 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2021 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2021 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2021 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2020 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2020 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2020 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2020 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2019 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2019 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2019 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2019 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2018 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2018 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2018 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2018 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2017 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები
2017 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები