გსურთ დააზღვიოთ თქვენი თანამშრომლები ?
დაგვიტოვეთ ნომერი
დაგვიტოვეთ ნომერი
SME CARE
საუკეთესო ჯანმრთელობის დაზღვევა მცირე და საშუალო ორგანიზაციების თანამშრომლებისა და მათი ოჯახის წევრებისათვის
გსურთ დააზღვიოთ თქვენი თანამშრომლები?
დაგვიტოვეთ ნომერი
აირჩიეთ სასურველი სადაზღვევო შეთავაზება და თქვენ მიიღებთ:
მომსახურებას მოცდის პერიოდის გარეშე
მაღალ ლიმიტებსა და თანაგადახდებს
მომსახურებას დამატებითი გამონაკლისების გარეშე
მომსახურებას თავისუფალი სქემით, ოჯახის ექიმთან ვიზიტის გარეშე.
SME CARE- ის ფარგლებში ფინანსდება:
პროფილაქტიკური კვლევები
ამბულატორია
მედიკამენტები
ჰოსპიტალიზაცია
ორსულობა/მშობიარობა
სტომატოლოგია
დამატებითი სამედიცინო ბენეფიტები (ფსიქოთერაპიული მომსახურება, რეპროდუქტოლოგია, პლასტიკურ/რეკონსტრუქციული ქირურგია, მანუალური/ფიზიო თერაპია და ა.შ.