მთავარი თრეველ +
თრეველ +
აღნიშნული პროდუქტი, სამოგზაურო დაზღვევასთან ერთად, დამატებით ფარავს 3 რისკს - დამზღვევის ავტომობილს, მისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას და უძრავ ქონებას (ბინა, სახლი).
ავტოდაზღვევით დაფარული რისკები
ქურდობა
ყაჩაღობა
ძარცვა
გატაცება
ხანძარი
აფეთქება
მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება
ვანდალიზმი
საგნების ვარდნა
სტიქიური მოვლენები მიწისძვრისა და სეტყვის ჩათვლით
ქონების დაზღვევით დაფარული რისკები
ხანძარი
მეხის დაცემა
აფეთქება
თვითმფრინავის ჩამოვარდნა
სტიქიური უბედურებები
მიწისძვრა
წყალგაყვანილობის სისტემათა დაზინება
მესამე პირთა ბოროტგანზრახული ქმედება
ქურდობა / ძარცვა, ყაჩაღობა
ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისით დაფარული რისკები
24 საათიანი ცხელი ხაზი / "პსპ ასისტანსის" სადღეღამისო მომსახურება
ოჯახის ექიმის მომსახურება
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება, მათ შორის უბედური შემთხვევის დროს
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება
მედიკამენტები