მთავარი კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა
კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა
აღნიშნული პროდუქტი ფარავს 3 დაავადებას: ავთვისებიანი სიმსივნე, ინფარქტი, ინსულტი.

ამ სამი დაავადებიდან ერთ-ერთის დადგმომის შემთხვევაში დაზღვეული/მოსარგებლე იღებს ფულად ანაზღაურებას (ერთჯერადად, სრულად მისი ბარათით განსაზღვრული ლიმიტის ოდენობით), რომელიც მოსარგებლეს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერი საჭიროებისთვის: მკურნალობისთვის, პირადი მიზნებისთვის - დაფაროს სესხი, წავიდეს სამოგზაუროდ, შეიძინოს ავტომობილი და ა.შ.

სადაზღვევო ასაკი: 0 – 65 წლამდე
დაზღვევის პერიოდი: 1 – 5 წელი

შესაძლებელია ოჯახის წევრების დაზღვევა:

მეუღლე: 65 წლამდე
შვილები: 18 წლამდე

პრემია გამოითვლება ინდივიდუალურად და დამოკიდებულია: ასაკზე, სქესზე, ინდ/საოჯახო პაკეტის შეძენაზე, სადაზღვევო ლიმიტზე;

სადაზღვევო ლიმიტი: 20 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე

უწყვეტი სადაზღვევო პერიოდის გაგრძელების შემთხვევაში, სადაზღვევო თანხა (ბარათით განსაზღვრული ლიმიტი) გაიზრდება 15%-ით ყოველწლიურად.