ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

აუდიტორული დასკვნა

 2019 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2018 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2018 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2018 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2018 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2017 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2017 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2015 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
  2015 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
  2014 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2013 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2012 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2011 წელი აუდიტორული დასკვნა
  2010 წელი აუდიტორული დასკვნა