ფინანსური ანგარიშგება

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

აუდიტორული დასკვნა

2022 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2021 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2022 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2021 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2022 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2020 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2021 წლის  12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2020 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2021 წლის  9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2019 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2021 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2019 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2021 წლის  3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2020 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2018 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2020 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2020 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2017 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2020 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2019 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2016 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2015 წელი აუდიტორული დასკვნა კონსოლიდირებული
2019 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2015 წელი აუდიტორული დასკვნა ინდივიდუალური
2019 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2014 წელი აუდიტორული დასკვნა
2018 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2013 წელი აუდიტორული დასკვნა
2018 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2012 წელი აუდიტორული დასკვნა
2018 წლის 6 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2011 წელი აუდიტორული დასკვნა
2018 წლის 3 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები 2010 წელი აუდიტორული დასკვნა
2017 წლის 12 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები  
2017 წლის 9 თვის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგებები